wind power dandelion

Copywriting

Pekný design ešte nie je zárukou úspechu. Rovnako dôležitý je aj obsah. A tu má svoje opodstatnené miesto tvorba textov – copywriting. Copywriting predstavuje tvorbu zaujímavých, pútavých a zároveň dostatočne odborných textov. Textov, ktoré dokážu nielen podporiť pekný imidž, ale aj predať.

Optimalizácia pre vyhľadávače - SEO

Obsahová stránka webu je popri wow grafike často zanedbávaná. SEO – Search Engine Optimization – optimalizácia pre internetové vyhľadávače sa sústredí práve na obsah. Úlohou SEO optimalizácie je vytvoriť taký obsah, ktorý klienti vo vyhľadávačoch vyhľadávajú a ponúknuť im ho v správny čas.


PR články - Reklamné články

Reklamné články, alebo PR články predstavujú nenásilnú možnosť, ako dať svetu vedieť, že sa u Vás niečo deje. Reklamné články neslúžia na priamy predaj, skôr sú zamerané na poskytovanie odborných informácií o produkte, službe, ktoré dokážu podporiť značku a vzbudiť dôveru. A tá je jedným zo základných atribútov kúpy.

Administrácia – Aktualizácie obsahu

Administrácia, teda správa obsahu a pravidelné aktualizácie sú základom pre to, aby sa Vaša web stránka dokázala prispôsobovať meniacemu sa prostrediu a aj napriek zmenám byť vždy aktuálna. Administrácia – správa obsahu a aktualizácie sú všadeprítomné faktory, na ktoré myslíme už pri tvorbe web stránky.

Prečo si objednať naše služby?     ZISTITE VIAC ➡

01 Objavte

Čaro slov a silu ich pôsobenia na webe pri využití správnych kombinácií

02 Porovnajte

Weby imidžové a weby optimalizované a ich pozície vo vyhľadávaní

03 Aplikujte

správne kombinácie grafiky a textov na Vašu web stránku

04 Užívajte

si výhody zvýšenej návštevnosti a rast predaja.

Žiarovka
Kreatívne myšlienky

Fresh & Trendy. Cieľom je osloviť, vyvolať záujem a presvedčiť ku kúpe.

Refresh
Rýchlejšie vyhľadanie

V správny čas na správnom mieste. Len tak môžete osloviť tých správnych ľudí.

Megafón
Zvýšenie povedomia

Dajte vedieť o Vás a Vašich produktoch širokej verejnosti. Buďte IN!

Stopky
Flexibilita

Tak rýchlo ako sa len dá. Prispôsobujte sa zmenám. Neustále. Rýchlejší vyhráva.

Taška
Kvalitný obsah

Odborné texty na mieru vášho zamerania. Aby všetci našli to, čo hľadajú.

Ľudia
Viac nových návštev

Čím skôr ste online, tým bližšie ste k zákazníkovi. Teda k cieľu.

Obálka
Budovanie dôvery

Vytvorte si verejné podhubie ako pevný základ ďalšej nadstavby.

Vlajka
Reprezentatívnosť

Buďte profi! Aktuálny a priebežne aktualizovaný obsah Vám v tom pomôže.


Chcete získať ponuku?