Čo zahŕňa administrácia web stránky?
Pre koho je administrácia web stránky určená?
Čo Vám administrácia prinesie?


 

Čo zahŕňa administrácia web stránky?

Napredovanie stále sa zvyšujúcou rýchlosťou a nikdy nekončiace zmeny nás nútia byť neustále v strehu. Informačné technológie a virtuálny svet dnes valcujú všetky zaužívané princípy a metódy. Aby ste dokázali držať krok s dobou, aktualizácie dnes nie sú len doplnkovou činnosťou, ale pravidelnou nevyhnutnosťou. Administrácia, teda správa obsahu a pravidelné aktualizácie – textové, obrázkové, produktové, aktualizácie v kóde – sú základom pre to, aby sa Vaša web stránka dokázala prispôsobovať meniacemu sa prostrediu a aj napriek zmenám byť vždy aktuálna.
V rámci administrácie Vašej web stránky či e-shopu Vám ponúkame:
 • Pravidelné aktualizácie textov
 • Dopĺňanie nových textov
 • Úpravy a korektúry textov
 • Tvorba odkazov
 • Údržba konzistencie obsahu
 • Grafické úpravy obsahu
Administrácia – správa obsahu a aktualizácie sú všadeprítomné faktory, na ktoré myslíme už pri tvorbe web stránky. Správne štruktúrovaná a naprogramovaná web stránka je podkladom na ďalšie rozširovanie, úpravy a aktualizácie.
 
Spravujte obsah Vášho webu s nami. Buďte aj Vy o krok vpred.

Pre koho je administrácia web stránky určená?

Pre každého, kto chce byť aktuálny a držať tempo s dobou. Administrácia – spravovanie obsahu a aktualizácie si vyžaduje každá web stránka a každý e-shop. Nejde pritom o to, či je to stránka s rozsiahlou alebo jednoduchou štruktúrou. Ani o to, či ide o veľkú alebo malú firmu. Dôležité je, aby sa so stránkou pracovalo a bola živá. Len tak dokáže osloviť a prilákať klientov a následne ich presvedčiť na uzavretie obchodu.

Pomôžeme Vám administrovať Vašu web stránku:

 • pravidelne – tak často, ako si to Vaše zameranie bude vyžadovať
 • odborne – v súlade s Vašou témou a požiadavkami konkurenčného prostredia
 • efektívne – na základe analýz určíme najoptimálnejší spôsob aktualizácií
 • bez starostí – Vaše texty budú pracovať za Vás
 

Čo Vám administrácia prinesie?

Vaša web stránka je živý organizmus, o ktorý je potrebné pravidelne sa starať. Každá aktualizácia, či už v rámci vlastnej réžie alebo odbornej starostlivosti, Vám prinesie nasledovné výhody:

 • Aktuálnosť – ponúkate to, čo si trh žiada v aktuálnom čase. Odpovedáte to, čo chce klient počuť/čítať práve teraz.
 • Flexibilitu – dokážete sa prispôsobiť požiadavkám klienta a stále budete v jeho blízkosti. Ako sa vyvíjajú trendy, vyvíja sa aj Vaša stránka.
 • Reprezentatívnosť – web stránka je Vaša vizitka na Internete. Prostredníctvom nej sa prezentujete. Zanedbaná administrácia vypovedá viac ako si myslíte.
 • Náskok pred konkurenciou – ktorá sa o stránky nezaujíma, neaktualizuje ich, prípadne len veľmi zriedka.

V konečnom dôsledku vhodne spravovaná a pravidelne aktualizovaná web stránka Vám prinesie viac klientov a vyššie zisky.

A pre ktorý druh administrácie sa rozhodnúť? Zostavte si priority a vyberte si, čo Vám najviac vyhovuje. Pokiaľ máte o aktualizáciách a administrovaní Vašej stránky iné predstavy, dajte nám o nich vedieť , určite spolu nájdeme vhodné riešenie.

Chcete získať ponuku?