PR články – Reklamné články –  čo sú a načo slúžia?
Pre koho je PR článok určený?
Čo Vám PR články prinesú?
PR články – ako na to?
Reklamné články a Spätné odkazy


PR články – Reklamné články – čo sú a načo slúžia?

Internet sú veľké noviny dnešnej doby, ktoré sú neustále aktualizované a dopĺňané o nové informácie hlavne v textovej forme. Aby bola Vaša webová prezentácia neustále in, je potrebné pravidelne ju dopĺňať o čosi nové, zaujímavé, iné…

Reklamné články alebo PR články predstavujú nenásilnú možnosť, ako dať svetu vedieť, že sa u Vás niečo deje. Reklamné články neslúžia na priamy predaj, skôr sú zamerané na poskytovanie odborných informácií o produkte, službe, ktoré dokážu podporiť značku a vzbudiť dôveru. A tá je jedným zo základných atribútov kúpy.

Publikovať môžete správy, aktuality, oznamy, odporúčania, praktické informácie a rady či návody na použitie. PR článok môže byť doplnený obrázkami, prípadne videoprezentáciou. V takomto prípade je jeho vypovedacia schopnosť vyššia. PR článok vytvára priestor pre kľúčové slová zamerané na tematiku, ktorú chcete propagovať. A práve preto je reklamný článok takým účinným marketingovým nástrojom.
Kdekoľvek Váš PR článok uverejníte, môžete tým len získať. Vhodne zamerané a umiestnené PR články sú efektívnejšie ako iné formy reklamy. Zároveň pri vhodnej podpore inými formami bude výsledný efekt veľmi pozitívny.
Reklamné článkyje možné publikovať:
 • Na vlastnej web stránke – čím rozšírite jej obsah, čo je vhodné pre SEO
 • Na externých web stránkach – čím získate spätné odkazy, čo je tiež pozitívne pre SEO
 • Na vlastnom blogu – kde získate interakciu s čitateľmi – dôležité pre budovanie PR
 

Pre koho je PR článok určený?

Pre všetky firmy a produkty/ služby – PR články môžu využiť všetky firmy a produkty alebo služby bez akýchkoľvek obmedzení. Zákazníci skôr uveria na oko nezávislému odbornému článku ako samochvále na webovej stránke. Zvážte preto, akou formou sa rozhodnete prezentovať.
Reklamné články môžete využiť napr. v nasledovných situáciách:

Novinky
PR články sú vhodné napr. pri zavedení nového produktu na trh, pri otvorení nových prevádzok, prijatí nového špičkového odborníka…Podeľte sa o novinky – so všetkými.
Akcie a výpredaje
PR články dokážu vhodne uviesť nielen nové, ale aj akciové produkty. Pri dobrej vyhľadateľnosti splnia svoj účel skôr ako plošne distribuované letáky.
Zaujímavé podujatia
pre klientov, obchodných partnerov. Oboznámte dôležitých ľudí o Vašich aktivitách. Určite si článok o nich radi prečítajú nielen pred, ale aj po podujatí.
 

Čo Vám PR články prinesú?

 • Zvýšenie dôvery – PR články svojou odbornosťou a nezávislosťou dokážu vzbudiť a upevniť dôveru klientov, ktorá je základom pre úspešný predaj. Lebo dôvera zbližuje.
 • Zvýšenie povedomia značky – čím viac ľudí si o Vás prečíta, tým viac sa o Vás dozvie.
 • Zvýšenie návštevnosti Vášho webu – viac potenciálnych klientov
 • Viac stálych zákazníkov – vhodné PR články práve svojou dôveryhodnosťou dokážu zmeniť Vašich bežných zákazníkov na stálych zákazníkov, čím Vám uľahčia prácu. Získať nového klienta stojí oveľa viac.
 • Lepšie pozície vo vyhľadávačoch – a teda opäť bližšie ku klientom.
 • Spätné odkazy – PR články sú dôležité pre SEO optimalizáciu webu. Spätné odkazy Vám prinesú ďalších klientov.
 • Dlhodobú reklamu – PR články zostávajú v portálových archívoch bez zmien. Pokiaľ je PR článok spracovaný kvalitne, dokáže spĺňať svoj účel po celý čas.
 • Nižšie náklady na reklamu – dlhodobá investícia je vždy výhodnejšia a lacnejšia.
 • Vyššiu efektivitu reklamnej kampane – nižšie náklady, dlhodobý efekt, posilnená značka a dôvera – to všetko dokáže PR článok poskytnúť alebo potlačiť.
 

PR články pre vás

Vytvoríme

pre Vás vhodné PR články podľa Vašich potrieb a požiadaviek a navrhneme vhodný spôsob použitia a umiestnenia.
Recenzie na produkty, služby – slúžia ako odporúčania pre potenciálnych zákazníkov a nepriamym spôsobom ich nabádajú ku kúpe
Správy, aktuality, oznamy – články tohto zamerania informujú zákazníkov o podujatiach, akciách a dianí, čím im dávajú najavo, že sa o nich staráte
Odporúčania, praktické informácie a rady – oslovia aj návštevníkov, ktorí si možno nič nekúpia, ale povedia o Vás mnohým ďalším
Seriály – PR články s pravidelne nadväzujúcou tematikou vtiahnu zákazníkov do deja a v konečnom dôsledku presvedčia k tomu, o čo Vám ide.

Skorigujeme

Pokiaľ potrebujete zabezpečiť korektúry textov pre Vaše PR články, sme Vám tiež k dispozícii. Pomôžeme Vám skorigovať a upraviť Vaše PR články tak, aby boli efektívne.

PR články nie sú jednorazová záležitosť, preto odporúčame formu online marketingovej kampane prostredníctvom reklamných článkov nastaviť s určitou pravidelnosťou, aby bol jej efekt optimálny.

Napíšte nám – napíšeme pre Vás PR články na mieru Vašej reklamnej kampane.

 

Reklamné články a Spätné odkazy

Spätné odkazy predstavujú odkazovanie inej stránky na Vašu web stránku. Relevantné spätné odkazy by mali smerovať z tematicky príbuzných stránok a portálov. Len tak budú mať potrebnú váhu a dokážu naplniť požadovaný cieľ.
Vyhľadávače hodnotia kvalitné spätné odkazy pozitívne a pripisujú im určité body, ktoré s množstvom odkazov rastú, čím zvyšujú PageRank, teda hodnotu Vašej stránky. Čím je stránka hodnotnejšia, tým vyššie vo vyhľadávaní sa nachádza.
Reklamné články sú tiež formou spätných odkazov. Reklamné články opisujúce Vaše produkty, služby či spoločnosť s odkazom na Vašu stránku nepriamo nabádajú čitateľov článku k návšteve Vašej stránky.
 

Spätné odkazy je možné získať nasledovnými postupmi:

registrácia do katalógov

neplatených, prípadne aj platených. Rýchle a úvodné riešenie.

výmena odkazov

barter funguje aj v tomto odvetví. Odkazovať je potrebné z tematicky príbuzných stránok. Lacné, no časovo náročné.

reklamné články

PR články – dobre koncipované a odborné PR články musia byť zakaždým iné a originálne. Nie je možné vytvoriť jeden článok a umiestniť ho na xy portálov. Také jednoduché to vôbec nie je.

kupovanie odkazov

rýchle a nákladné.

linkbaiting

znamená odkazovanie iných stránok na Vašu web stránku v dôsledku kvalitného obsahu, zaujímavých informácií, noviniek. Aby sa niekto rozhodol samovoľne odkazovať na Vašu stránku, musí mať na to veľký dôvod. Realizácia tohto spôsobu je dlhodobá, ale najkvalitnejšia a najefektívnejšia. Linkbaiting je výzva.

 
Aby reklamné články a spätné odkazy splnili svoj účel, teda priniesli viac návštevníkov, ktorí sa zmenia na potenciálnych zákazníkov, je na úvod nevyhnutné mať kvalitne spracovanú web stránku.
Aktívne posielať ľudí tam, kde nenájdu to, čo hľadajú, je zbytočné mrhanie časom a prostriedkami.
Zabezpečíme pre Vás adekvátne spätné odkazy a pomôžeme zvýšiť hodnotenie Vašej web stránky pozitívnym smerom. Kontaktujte nás pre bližšie info.