Čo je copywrighting?
Čo je web copywriting?
Čo je SEO copywriting?
Na koho sa copywrighting a SEO copywriting zameriava?
Pre koho je copywriting a SEO copywrighting určený?
Čo Vám copywrighting prinesie?
Copywriting a Kľúčové slová


Čo je copywrighting?

Pekný design ešte nie je zárukou úspechu. Rovnako dôležitý je aj obsah. A tu má svoje opodstatnené miesto tvorba textov – copywrighting. Copywrighting predstavuje tvorbu zaujímavých, pútavých a zároveň dostatočne odborných textov. Textov, ktoré dokážu nielen podporiť pekný imidž, ale hlavne predať.

Copywrighting je určený pre komunikáciu s klientom prostredníctvom rôznych médií. Môže ísť o:

Printové médiá

pomôžeme Vám so spracovaním textu pre leták, brožúru či katalóg.

Počítačové prezentácie

vytvoríme počítačovú prezentáciu zameranú na Vaše produkty a služby, ktoré by ste radi odprezentovali svojim klientom či väčšiemu publiku.

Web stránky, e-shopy, portály

copywriting zameriame na počítačových robotov (no nie len na nich), ktorí posunú vašu stránku bližšie k návštevníkom práve na základe vhodne zameraných fráz a viet.

 

Texty sú spracované na základe dôkladného štúdia témy, detailných analýz kľúčových slov, konzultácií s Vašimi odborníkmi a Vašich požiadaviek a pripomienok. Copywriting, teda texty – my tvoríme, Vy riadite.

Copywriting z našej dielne

Čo je web copywrighting?

Copywrighting je tvorba textov, ktoré predávajú. Zaujímavé, pútavé, no pritom jednoduché a výstižné texty dokážu podporiť predaj viac ako by ste očakávali. Vhodná komunikácia je totiž základ úspechu. Komunikáciu s klientom prostredníctvom textov na webe Vám ponúka práve web copywriting. Podporený správnou grafikou je web copywrighting jedným zo základných faktorov úspechu Vašej webovej prezentácie.
Cieľom copywrightingu je zvýšiť Váš zisk. Usiluje sa o to tým, že zaujme pozornosť, vzbudí záujem, vyvolá túžbu a následne nabáda k akcii, teda kúpe či uzavretiu obchodu, prípadne posilneniu značky. Prezentáciu na školení môžete klientom vysvetliť. Copywrighting na webe vysvetľuje sám. Pokiaľ je spracovaný dobre, dokáže dostatočne obhájiť a naplniť svoj cieľ – zvýšiť Váš zisk.
 

Čo je SEO copywriting?

SEO copywrighting sa na texty pozerá z pohľadu vyhľadávačov. SEO copywrighting predstavuje tvorbu textov optimalizovaných pre internetové vyhľadávače. Je to teda 2 v 1, akási pridaná hodnota ku copywrightingu. Optimalizované texty sú písané s ohľadom na to, aby ich vyhľadávače našli čo najjednoduchšie a čo najskôr. Tak ich môžu posunúť čo najbližšie k návštevníkom a potenciálnym klientom.
SEO copywrighting veľmi úzko súvisí s celkovou optimalizáciou stránky.
SEO – optimalizácia pre vyhľadávače je jedným z veľmi efektívnych nástrojov on-line marketingu.
 

Na koho sa copywrighting a SEO copywriting zameriava?

Copywrighting je zameraný na 2 stránky mince, preto je potrebné pozerať sa naň z pohľadu oboch:

z pohľadu internetového vyhľadávača

Internetové vyhľadávače sa na texty pozerajú a čítajú ich úplne odlišne ako bežný užívatelia, teda návštevníci a potenciálni klienti. Internetové vyhľadávače čítajú web stránku z „rubovej“ strany. Preto je technické pozadie veľmi dôležité. SEO copywrighting a optimalizácia textu a zdrojového kódu dokážu stránku buď podporiť, alebo potopiť. Vhodné SEO a copywriting sú schopné posunúť stránku na vyššie pozície, a tak uľahčiť jej vyhľadávanie a priblížiť stránku bližšie ku klientom.

z pohľadu návštevníka stránky, teda potenciálneho klienta

Pohľad návštevníka stránky je oproti pohľadu vyhľadávačov dosť odlišný. Keď sa už klient dostane na stránku pomocou vyhľadávača, je potrebné zaujať ho natoľko, aby na stránke zotrval čo najdlhšie a nakoniec bol inšpirovaný k činnosti skontaktovať Vás za účelom uzavretia obchodu. Copywrighting udávajúci logické dôvody kúpy podporený zaujímavou grafikou ovplyvňujúcou pocity je ten správny cocktail.

 

Nie je jednoduché napísať text, ktorý dokáže zohľadniť rozdielne požiadavky oboch strán naraz a zároveň upútať. Netrápte sa preto triafaním do čierneho a skúšaním metódy pokusov a omylov. Obráťte sa na odborníkov, ktorí Vám poradia.

Pre koho je copywriting a SEO copywrighting určený?

Copywrighting, teda tvorba textov, je určený pre úplne každú webstránku. Copywrighting a SEO copywrighting nie sú len záležitosťou novej, práve tvorenej stránky. Sú aplikovateľné aj na existujúce stránky, ktoré potrebujú texty upraviť, vylepšiť, cielene zamerať. Web stránka bez vhodného textu je totiž len kvapka v mori webových prezentácií, ktorú nikto nikdy nenájde. Pokiaľ teda:

  • nemáte čas tvoriť texty na Vašu web stránku
  • nemáte predpoklady na tvorbu textov
  • nemáte podklady na tvorbu textov
  • neviete ako vytvoriť vhodné texty
  • nemáte koho poveriť tvorbou textov
  • potrebujete pravidelne aktualizovať texty a pridávať nové
  • potrebujete upraviť Vaše texty do správnej formy
 

je služba copywrighting určená pre Vás. Nezáleží na tom, či ste živnostník, malá firma alebo veľká spoločnosť. Copywrighting je dôležitý pre všetkých zúčastnených v internetovom prostredí. Tvorba textov z našej dielne vychádza z Vašich požiadaviek a našich skúseností. Vhodné texty urobia z Vašej peknej misky peknú a plnú.

 

Čo Vám copywriting prinesie?

Stotožniť sa s výrazom copywrighting možno nie je úplne jednoduché, no určite je to potrebné. Čo Vám teda copywrighting alebo tvorba textov prinesie? Aké pridané hodnoty, pozitíva či predpoklady dokáže vyzdvihnúť?

Kompletnosť web stránky. Copywrighting – tvorba textov urobí Vašu web stránku kompletnou a osožnou pre potenciálnych klientov. Stránka bez textov je neefektívna, lebo ju nikto nenájde. A ak ju aj nájde, nemá sa na nej čo dozvedieť.
Šetrí Váš čas a teda peniaze – Copywrighting Vás dokáže odbremeniť od zbytočných telefonátov a e-mailov. Vhodné texty Vám pomôžu zbaviť sa otázok, ktoré často nevedú k uzatvoreniu obchodu. Váš web tak vhodne zvolenou štruktúrou a textami pomôže zodpovedať na najčastejšie otázky klientov bez toho, aby Vás museli kontaktovať.
Umožňuje efektívnejšie využívať Váš čas.
Copywriting Vám pomôže naviesť klienta na to, čo má urobiť. Pokiaľ klienta presmerujete z telefonátov na písanie e-mailov, napr. spôsobom – „kontaktujte nás“ s preklikom na Váš e-mail, získate tak čas na iné aktivity a činnosti.
 
Odbremenení Vás
od časovo náročnej tvorby vlastných neefektívnych textov. Copywrighting Vám poskytne vhodné a účinné texty bez zbytočnej námahy. Čas na tvorbu textov môžete využiť efektívnejšie.
Selekcia len skutočných potenciálnych klientov – pokiaľ texty na Vašom webe zodpovedia na najčastejšie otázky Vašich potenciálnych klientov, kontaktovať Vás budú len tí, ktorí majú záujem o dôkladnejšie spoznanie Vášho produktu či služby, teda majú vážny záujem o uzatvorenie obchodu.
Pridaná hodnota– SEO copywriting Vám ponúka texty s pridanou hodnotou optimalizácie. Texty optimalizované pre vyhľadávače Vám navyše umožnia posunúť Vašu stránku na vyššie pozície vo vyhľadávaní, teda bližšie k potenciálnym návštevníkom a klientom.
 

Samozrejme copywriting musí byť podporený vhodnou grafikou. Vzájomná symbióza týchto dvoch je viac než žiadaná.

Využívajte čas efektívnejšie. Nechajte texty pracovať za Vás.

Radi Vám s tým pomôžeme .