Ako budovať vzťahy v službách?

Umiestnené v kategórii: Písanie textov - copywriting

Konaním – kvalitná služba je základom, na ktorom treba stavať. Vytvárať vzťah a pritom neposkytovať to, čo sľubujete, je krátkozrakým riešením. Takéto vzťahy ani nestihnú začať a už prestávajú existovať. V niektorých prípadoch sa to vzťahom nazvať ani nedá.

Komunikáciou – pokiaľ máte kvalitnú službu, no neviete ju odkomunikovať, alebo ju podávate nesprávnym spôsobom, veľký záujem nevzbudíte. A pokiaľ nie je záujem, nie je ani priestor na budovanie vzťahu. Komunikovať sa dá rôznymi spôsobmi, všetky by však mali mať istú štábnu kultúru vychádzajúcu z firemných cieľov. Komunikáciu prostredníctvom personálu, firemných tlačovín, online prezentácií či offline eventov je vhodné zladiť tak, aby bola prispôsobená potenciálnym klientom daného záujmu a prostredníctvom všetkých kanálov na nich vytvárala pozitívny dojem, a teda budovala pozitívny vzťah.

Vzdelávaním svojich zákazníkov – šíriť osvetu zadarmo má dnes hodnotu pre všetkých zúčastnených. Zákazník sa dozvie potrebné informácie, ktoré mu uľahčia rozhodovanie pri kúpe služby, predávajúci si vybuduje publikum, ktoré mu bude dôverovať a kupovať práve uňho a prenosový kanál získa obidva tábory. V úvode je celý proces pre všetkých takmer gratis (nerátajúc čas, úsilie a prostriedky na umiestnenie zdelenia, v ďalších krokoch je to už výhodný obchod s výsledkom výhra na všetkých frontoch. Vzdelávať potenciálnych zákazníkov prostredníctvom blogu, PR článkov, newsletterov či iných kanálov vás drží stále v hre a zároveň vás neustále posúva vpred. Je totiž ťažké informovať o novinkách či možnostiach, keď o nich sami nemáte prehľad.

Budovaním značky – a opäť sme pri komunikácii. Budovať značku predstavuje budovať dôveru. Predávať vzťah znamená získavať dôveru. Teda značka, dôvera a vzťah jednoznačne patria k sebe. Nakoľko každý obchod v službách je založený na dôvere,  budovanie značky v tejto oblasti je viac ako dôležité. Komunikujte tak, aby ste si vybudovali silný znak dôvery, teda značku, ktorá bude vytvárať vaše vzťahy jednoducho a spoľahlivo.

Autor: tk

 

Páčil sa vám článok ? Objednajte si s nami konzultácie