Obsahová analýza web stránky

Umiestnené v kategórii: Písanie seo textov Písanie textov - copywriting Seo texty

Dnes sme si akosi zvykli pomenúvať veci zložito, cudzími slovami či nezrozumiteľnými frázami. Aj obsahová analýza na prvý pohľad môže znieť divotvorne. Aký súvis má s vaším webom a prečo je vlastne nevyhnutná?

Analyzovať obsah web stránky predstavuje základný predpoklad pre vhodné vytvorenie jej upraveného a  vylepšeného obsahu, prípadne vytvorenie úplne novej textovej náplne webu. Písať len tak do vetra sa síce dá, a občas celkom jednoducho, no pokiaľ má mať vaša web stránka hlavu aj pätu, logicky usporiadané údaje, ktoré potenciálnemu zákazníkovi poskytnú informácie, ktoré hľadá, a zároveň by bolo vhodné, keby sa vo vyhľadávaní zobrazovala na vhodných pozíciách, písanie textov bez predchádzajúcej analýzy obsahu nie je postačujúce.

Čo odhalí obsahová analýza web stránky?

  • ktoré slová a frázy potenciálni klienti hľadajú
  • koľko konkurencie na tieto frázy reaguje (ponúka tovar/ služby)
  • aká je šanca uspieť medzi nimi – ktorým smerom stránku orientovať
  • či je aktuálna web stránka zameraná na správne frázy
  • aké podobné frázy/ synonymá je možné zaradiť do textov webu
  • na aké frázy zamerať prípadnú platenú reklamnú kampaň
  • či je potrebné aktualizovať štruktúru stránky (doplniť, nahradiť niektoré časti obsahu)
  • aký vplyv má na vyhľadávanie sezónnosť
  • a ďalšie detaily,

ktoré bez obsahovej analýzy webu neodhalíme, a teda nebude možné zapracovať ich do textov. Je to skutočne podrobná hra so slovíčkami a nájsť tie vhodné, ktoré budú fungovať, vôbec nie je jednoduché. A nakoľko už Victor Hugo tvrdil, že: „Slovo má ľahkosť vetra a silu hromu“, k slovám je potrebné pristupovať naozaj zodpovedne, zvlášť k tým na webe.

Písanie textov pre web stránky je preto až ďalším krokom pri tvorbe obsahovej náplne vášho webu. Ak chce niekto preskočiť práve analýzu obsahu, neverte, že prejde konkurencii cez rozum. Pevné základy lode a správne nastavený kompas sú hlavnými predpokladmi dlhotrvajúcej plavby, ktoré neignoruje zatiaľ žiadny vyhľadávač.

Autor: tk

Páčil sa vám článok ? Objednajte si s nami konzultácie