Copywriting Trade and Consult s.r.o., RK

odkaz na webstránku: www.tradeconsult.sk

Popis referencie

Zameranie: Spoločnosť sa zameriava na prenájom veľkokapacitných stanov a inventáru na spoločenské akcie a podujatia väčšieho rozsahu.
Realizácia: Analýza kľúčových slov, Copywriting – textovanie redesignovaného webu, SEO optimalizácia textov

Po dôkladnej analýze kľúčových slov, konkurenčného a vnútorného prostredia podniku, sme navrhli vzájomne poprepájanú štruktúru web stránky, ktorú sme naplnili obsahom. Texty sú zamerané na koncového zákazníka so záujmom o prenájom veľkokapacitných stanov a inventáru do stanov za účelom organizácie spoločenských podujatí. Stránka poskytuje prehľad nielen o inventári, ktorý je k dispozícii, ale aj službách, ktoré s jeho prenájmom súvisia, možnostiach a detailoch potrebných na realizáciu. Realizované akcie sú inšpiráciou pre nových zákazníkov.

Rok realizácie: 2011
Pravidelná aktualizácia obsahu: neobjednaná

Máte záujem o cenovú ponuku ? Pošlite nám kontakt

Váš e-mail (povinné)

Chcete vidieť viac?     ĎALŠIE REFERENCIE ➡