Copywriting HANT-BA, Pov. Bystrica

odkaz na webstránku: www.hant-ba.sk

Popis referencie

Zameranie: Spoločnosť Hant-BA patrí medzi najúspešnejšie v oblasti staviteľstva a výstavby veľkých projektov v národnom meradle. Okrem staviteľstva realizuje aj developerské projekty.
Realizácia: Analýza kľúčových slov, SEO copywriting. Pre web stránku spoločnosti Hant-BA sme vypracovali dôkladnú analýzu kľúčových slov, na základe ktorej sme navrhli úpravu a rozšírenie štruktúry stránky. Následne sme napísali texty pre nosnú časť stránky Staviteľstvo, urobili korektúry textov pre individuálne dopĺňané časti webu a navrhli online linkovanie pre lepšiu kompatibilitu stránky a jednoduchšiu orientáciu klienta. 
Rok realizácie: 2013
Pravidelná aktualizácia obsahu: neobjednaná

Ďalšie projekty spoločnosti: www.bytyrosnicka.sk / www.rgbliptov.sk

Pripravujeme: www.rgbradvan.sk

Máte záujem o cenovú ponuku ? Pošlite nám kontakt

Váš e-mail (povinné)

Chcete vidieť viac?     ĎALŠIE REFERENCIE ➡