Textovanie webu HUMONT, Prievidza

odkaz na webstránku: www.humont.sk

Popis referencie textovanie webu 

Zameranie: Spoločnosť pôsobí v oblasti elektroinštalácií, pričom sa zaoberá komplexnými službami od bleskozvodov či prípojok NN až po moderné spôsoby typu fotovoltaika či inteligentná inštalácia. 
Realizácia: Zostavenie prehľadnej štruktúry web stránky, web copywriting

Po oboznámení sa s predstavami a požiadavkami klienta a jeho služieb sme navrhli prehľadnú štruktúru redesignovanej web stránky. Napísali sme texty zrozumiteľné aj pre laickú verejnosť, nakoľko často práve tá pri výstave či rekonštrukcii domu/ bytu nemá predstavu, čo je potrebné či nevyhnutné riešiť z hľadiska elektroinštalácií a rozvodov, pričom ide o zásadnú súčasť stavebných prác. Prehľadné štruktúrovanie jednotlivých podstránok uľahčuje orientáciu a snaží sa zodpovedať na najčastejšie otázky potenciálnych klientov. 

Rok realizácie: 2015
Pravidelná aktualizácia obsahu: neobjednaná

Máte záujem o cenovú ponuku ? Pošlite nám kontakt

Váš e-mail (povinné)

Chcete vidieť viac?     ĎALŠIE REFERENCIE ➡