Kedy využiť firemný blog?

Umiestnené v kategórii: Copywrighting - Písanie správnych predajných textov Seo texty

Výhody firemného blogu ako jedného z efektívnych on-line marketingových nástrojov sme si popísali naposledy, tentokrát sa sústredíme na skutočnosť, prečo vlastne blogovať pre vašu firmu. Využívať komunikačný nástroj je vhodné vtedy, ak vieme, ako na to. A hoci aj negatívna reklama je reklama, naším cieľom je nielen myslieť, ale aj konať pozitívne a využívať pri tom aj pozitívnu komunikáciu prostredníctvom firemného blogu.

Niektorí naši zákazníci tvrdia, že ich odbor nie je vhodný na komunikáciu prostredníctvom webu, že ich klienti internet stále vo veľkej miere nevyužívajú a hlavné zákazky získavajú prostredníctvom osobných kontaktov, a preto je zbytočné investovať týmto smerom. Niektorí z nich majú možno v aktuálnom momente čiastočne pravdu. No s prihliadnutím na rýchlosť vývoja on-line médií a potenciál mladšej generácie, ktorá je potenciálnym klientom každého, je toto skutočne len veľmi krátkodobý pohľad.

Kedy blogovať?

Máte čo povedať – firemný blog je o komunikácii, takže v prvom rade musíte mať čo povedať. Pokiaľ ste napredujúca firma s jasným cieľom a víziou, určite sa vždy niečo nájde. Aj pokiaľ si myslíte, že to bude ťažké. V takom prípade sa skúste opýtať vašich zákazníkov, prípadne nezainteresovaných. Pohľad z druhého brehu či pohľad laikov vám dokáže odhaliť mnohé zaujímavé stránky vášho podnikania, o ktorých ste pri vašej profesionálnej zanietenosti ani netušili, prípadne ste ich považovali za také samozrejmé, že vám unikli. To, čo je bežné pre vás, nemusí byť bežné pre vašich klientov. Nezabúdajte na to a pýtajte sa. Určite nájdete mnoho tém pre váš firemný blog.

Viete, ako to povedať – alebo to aj neviete. Každopádne pravidelné blogovanie či už vo vašej réžii alebo v réžii nestranného pozorovateľa vás dostane do cviku a komunikácia sa stane jednoduchšou, zábavnejšou a prirodzenou. Potom už budete na blogu komunikovať takmer všetko.

Je komu povedať – ako bolo spomenuté vyššie, nie všetky odbory či cieľové skupiny v rámci potenciálnych klientov sú aktuálne on-line ako ryby vo vode. To však neznamená, že nie je potrebné vyvíjať aktivity vo webovom prostredí. Práve naopak. Aj webovo pasívnych klientov môžete naučiť privoňať tomuto žánru prostredníctvom zaujímavých informácií na vašom firemnom blogu. Čím skôr ho začnete rozvíjať, tým väčší náskok pred konkurenciou získate, tým pevnejšie základy si vybudujete a lepšie pozície obsadíte, a keď sa iní začnú zobúdzať, vy začnete ťažiť. Možno si poviete, že toto bolo aktuálne pred niekoľkými rokmi. V zahraničí určite áno, my však vychádzame zo slovenskej reality a čiastočne aj našej lokalizácie.

Plánujete povedať viac – ako sa zmestí na bežný web, do FB postu, banneru či do off-line reklamy akéhokoľvek formátu. Jednoducho ak potrebujete poskytnúť klientom nielen úvodný trhák, ale aj výhody, dôvody či návody, firemný blog vám poskytne dostatočný priestor na akékoľvek potrebné informácie.  

Chcete poskytnúť viac – bonus navyše v podobe hodnotných a dôveryhodných informácií priamo zo zdroja. Áno, firemný blog je bonus. Je predsa doba informácií a kvalitné informácie sú to, čo má dnes vysokú cenu. Mnohí si to stále neuvedomujú, resp. nie dostatočne, prípadne poskytovanie hodnotných informácií považujú za bezplatnú samozrejmosť. Nie je to však celkom tak. Mnohé firmy sú totiž postavené práve na poskytovaní informácií, vďaka ktorým si klienti vedia sami zabezpečiť, sprostredkovať, urobiť či zadovážiť produkt či službu. No nielen v takýchto prípadoch predstavujú informácie bonus navyše.

V našich pomeroch sa nám často stáva, že spoločnosti nechcú poskytovať informácie hodnotné pre klientov z dôvodu, že by im ich mohla ukradnúť konkurencia. Radšej teda klientom neposkytnú nič ako by im mali podať niečo, čo by o chvíľu kopírovali iní. Je to ale dvojsečná zbraň a tu vyvstáva otázka: Chceme byť otvorení klientom alebo sa schovávať pred konkurenciou? Samozrejme nemáme tu na mysli know-how či dôverné informácie, ale bežné obchodné záležitosti, ktoré môžu pomôcť posúvať sa ďalej všetkým zúčastneným. Ale to je už samozrejme vždy na zvážení.

Budujete značku – a tú budujeme neustále a dlhodobo. V takomto prípade odborný firemný blog dokáže budovať dôveru zákazníkov v to, čo ponúkate. Poskytovanie relevantných a zaujímavých informácií prostredníctvom blogu dáva ľuďom pocit, že viete, čo robíte, čo ich utvrdzuje v tom, že ich rozhodnutie pre vás je správne.

Máte záujem o dlhodobé umiestnenie vášho webu vo vyhľadávaní. Ako už bolo bývalo spomenuté, práve pravidelné aktualizácie firemného blogu dokážu vybudovať pevné informačné podhubie, ktoré váš web v rámci webovej siete umiestni na vyššie pozície. Nejde o žiadne vzdušné zámky, ale o kvalitný obsah, ktorý je stále kráľ.

Samozrejme opäť je dôvodov viac a každý si môže priority určiť zo svojho uhla pohľadu. Ak však máte čo povedať, máte komu a viete ako, neváhajte a začnite čo najskôr. Ak neviete ako, pýtajte sa a získajte prvotný impulz, ktorý vás naštartuje.

Autor: tk

Páčil sa vám článok ? Objednajte si s nami konzultácie