Písať pre všetkých je ako písať pre nikoho

Umiestnené v kategórii: Copywrighting - Písanie správnych predajných textov Písanie seo textov Písanie textov - copywriting

Jedným z dôležitých aspektov vášho firemného blogu a zďaleka nielen toho, je vedieť, komu je určený. Už dávno nie je len módnou záležitosťou písať si ciele, cesty a persóny. Produkty a služby pre všetkých, určené všetkým a nikomu, za priemerné či dokonca podpriemerné ceny, sú v konečnom dôsledku neziskové, zato vyčerpávajúce po všetkých stránkach. Preto by malo medzi vaše prvé ciele patriť:

Vyberte si publikum

Žiadny produkt alebo služba nie sú určené všetkým. Robiť všetko povrchne a nič poriadne nie je žiadané. A hoci si teraz možno mnohí malí povedia: „veď práve vďaka úzkej špecializácii som nemohol prežiť“ alebo „musím sa obracať na všetky strany, aby som vôbec nejako prežil“, nie je to celkom tak. Špecializácia z nás vytvára odborníkov, roztrieštenie pozornosti povrchníkov. V dnešnej dobe informácií voľne plávajúcich na vlnách Internetu si každý, kto má čas a záujem, môže naštudovať všetko povrchné veľmi jednoducho. Povrchné články pre weby denníkov či týždenníkov, dokola rovnaké témy magazínov či neustále sa opakujúce základné otázky na fórach. Nájsť však informácie s pridanou hodnotou, nové myšlienky či idey a témy rozpracované do detailu, je stále ako hľadať ihlu v kope sena. Hlavne v našich končinách. Preto pokiaľ sa špecializujete na konkrétne publikum a to nielen na firemnom blogu, samozrejme vhodné publikum, nie také, ktoré o webe ani nechyruje alebo mu venuje minimum času, nielen čitateľov si určite nájdete. Netvrdím, že to bude hneď alebo jednoducho, no je doba informácií a kŕmiť sa lacnými prchavými pikoškami namiesto kvalitných textov pre web, sa nedá donekonečna.

Kto je marketingová persóna?

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o marketingového pracovníka vytvárajúceho obsah predajných kampaní. Ale to je trefa vedľa. Persóna v tomto ponímaní je fiktívna osoba vytvorená za účelom zosobnenia zákazníkov, definovania ich potrieb a odhalenia ich problémov. Aby ste im následne mohli našiť produkt či službu na mieru a samozrejme aj napísať texty nielen pre web adresované správnym adresátom. Mať cieľovú skupinu už nestačí. Persóna je niekto konkrétny z veľkej skupiny, niekto, koho poznáte bližšie, osobnejšie, detailnejšie a práve vďaka týmto poznaným detailom mu viete viac vyhovieť. Až tak, že sa stane vaším zákazníkom. Mať pred sebou zosobnené požiadavky na vaše služby či produkty určite nie je na škodu. Umenie vizualizácie neovládame dokonale všetci J a práve marketingové persóny nám pomôžu predstavovať si realitu jednoduchšie a konkrétnejšie.

V čom vám marketingová persóna pomôže?

®    bližšie ohraničí okruh vašich potenciálne reálnych klientov. Už to nebude len veľká skupina s určitými charakteristikami, ale menšia podmnožina s konkrétnymi požiadavkami.

®    umožní vám nahliadnuť do zákulisia, bližšie spoznať jej život a potreby a pochopiť jej zmýšľanie. Vďaka tomu budete pripravený vyjsť jej v ústrety nielen teraz, ale aj predvídať jej potenciálne reakcie do budúcna.

®    zhmotní vaše predstavy o jej požiadavkách – už si nemusíte len domýšľať a kreovať hypotézy. Persóna ich zhmotní do konkrétnej fotografie, popisu a cieľov, ktoré môžete napĺňať.

®    pomôže vám aplikovať osobnejší prístup – ku konkrétnemu človeku pristupujete osobnejšie ako k davu. S persónou tvoríte produkt pre niekoho individuálneho, nie pre fiktívne nekonečné publikum.

®    spoznáte aj jej spôsoby komunikácie a miesta, kde hľadá informácie. A opäť jej môžete byť nablízku. Dokonca bližšie ako predtým.

Persóny len pre personálne oddelenia?

Toto personalizovanie v marketingu vôbec nesúvisí s veľkosťou firmy a jej personálnym oddelením. Aj malá firma či individuálny podnikateľ môžu mať svoje persóny. Koľko ich bude, závisí na vás. Nezabúdajte sa však o ne priebežne starať, ide predsa o živé bytosti v živom prostredí. Priebežne ich sledujte, aktualizujte, obnovujte, dopĺňajte či vyraďujte neefektívne a sústreďte sa na tie, ktoré sú pre váš biznis prínosom.

Hra s persónami môže byť celkom zaujímavá a pokiaľ je navyše profitová, vaša úloha je splnená.

Autor: tk

Páčil sa vám článok ? Objednajte si s nami konzultácie