Písanie článkov Blog EkoSet, Prievidza

odkaz na webstránku: www.infrapanel.sk

Popis referencie

Zameranie: Spoločnosť pôsobí v oblasti úsporného vykurovania. Prioritou je predaj a montáž infrakúrenia prostredníctvom rôznych druhov infrapanelov vhodných pre rôzne veľké interiéry súkromného i komerčného charakteru. Doplnkom, k infrapanelom je ich estetické prevedenie a špeciálne osvetlenie. 
Realizácia: písanie článkov na Blog

Po spoznaní očakávaní a predstáv klienta sme si dôkladne osvojili problematiku infravykurovania, aby sme mohli pripraviť plán realizácie textov zameraných na špecifiká oblasti vykurovania a výhody konkrétneho produktu – infrapanelov. Po návrhu koncepcie článkov a nadväzujúcich seriálov sme začali s ich realizáciou. Články blogu sú orientované na rôzne cieľové skupiny, prehľadne členené podnadpismi a snažia sa zrozumiteľným spôsobom priblížiť nové možnosti kúrenia aj laickej verejnosti. Vzájomné prelinkovanie jednotlivých článkov medzi sebou ako aj linkovanie na podstránky samotného webu, umožní čitateľom jednoduchú orientáciu pri hľadaní odpovedí na ich otázky. 

Rok realizácie: 2016
Pravidelná aktualizácia obsahu: blogové články 

Máte záujem o cenovú ponuku ? Pošlite nám kontakt

Váš e-mail (povinné)

Chcete vidieť viac?     ĎALŠIE REFERENCIE ➡