V čom chceme byť iní?

Umiestnené v kategórii: Copywrighting - Písanie správnych predajných textov Písanie textov - copywriting Texty na webové stránky

Odlíšenie sa od konkurencie a návrat od hromadných manufaktúr k jedinečnej „ručnej práci“ zažíva boom, ktorý nie je zlé využiť vo svoj prospech. Preto pokiaľ chceme byť žiadaní, musíme sa obracať tým smerom, ktorým fúka vietor klientskych požiadaviek. Naposledy sme spomenuli impulzy, vďaka ktorým sa dá odlíšiť od konkurencie, dnes sa pozrieme do vlastnej kuchyne, aby sme zistili, ako nám varenie tejto zdravej stravy ide 😮 .

blogovanie – našimi článkami, v ktorých môžete vidieť nielen štýl našej práce, ale snáď aj pár osožných myšlienok či impulzov, sa usilujeme ponúknuť vám prehľad a pohľad do nášho revíra skúseností, vedomostí a záberu. Pritom sa okrem copywritingu zameriavame aj na témy ako firemná kultúra, komunikácia, marketing, predaj služieb a iné súvisiace nielen s naším, ale hlavne vaším pôsobením na webe.

pravidelnosť – nielen v prírode či vplyve na ľudský organizmus, ale aj v súvislosti s kŕmením webu kvalitným obsahom hrá pravidelnosť významnú rolu. Internetoví roboti totiž potrebujú svoje dávky výživy rovnako pravidelne ako každá firma, preto sa ich snažíme kŕmiť so železnou pravidelnosťou (no, občas aj hliníkovou 😮 ), aby si naše texty všímali, nezabúdali na ne, nebodaj ich neschovali do staršej zásuvky.

nielen kľúčové slová – nakoľko Google si na nás vymyslel v oblasti kľúčových slov hru na skrývačku a štatistiky zakryl rúškom „not provided“, články budú odľahčené od kľúčových slov, zamerané skôr na nosné oblasti a synonymá (už je to veľký chytrák a dokáže ich rozlíšiť).

odbornejšie texty – naše textovanie webov je zamerané na „niečo hovoriace texty“, nie na všeobecne používané marketingové frázy, ktoré na nás skáču zo všetkých strán a webov. Nerobíme ohurujúce weby s pár sloganmi (nechcem tým povedať, že také neuznávame, no tieto spĺňajú iný účel ako tie naše), snažíme sa skôr podať odbornejšie fakty praktickým spôsobom obohateným o pohľad z nadhľadu, možno pohľad praktického laika.

viac ako naplniť misku – cieľom našich textov pre web nie je len naplniť web nejakým obsahom. Snažíme sa poskytnúť viac od samého začiatku. Analýzou konkurencie a prostredia, do akého má byť nový web zasadený, skúmaním cieľového publika, pre ktoré sú texty pre web určené, návrhom štruktúry obsahu, vďaka ktorej budú texty logicky a prehľadne usporiadané, zjednodušenie a navedenie na ďalší krok či odporúčania, čo urobiť ďalej. A tu s výpočtom zďaleka nekončíme. Častokrát poskytneme klientom prehľad o ich produkte, ktorý doteraz sami nemali, nakoľko im to ich profesionálny pohľad akosi neodhalil, nájdeme vlastnosti, o ktorých síce vedeli, no nepropagovali ich a odhalíme  jednoduché veci, ktoré ich zákazníkov zaujímajú, no im sa zdajú natoľko samozrejmé, že sa o nich nezmieňujú. Skrátka snažíme sa o to, aby obsah na webe, ktorý je jeho kráľom, skutočne robil česť svojej pozícii.

nevytrhnuté z kontextu – všetko so všetkým súvisí a v on-line prostredí oveľa viac. Respektíve na webe je jednoduchšie vzájomne nadväzovať či prepájať a spraviť z webovej stránky peknú interaktívnu on-line prezentáciu. Vzájomné prelinkovanie podstránok či externých stránok, nadpájanie súvislostí, jednoduché prepojenie vzájomne súvisiacich myšlienok, pochodov a ďalších chodov, to všetko je spracované v rámci jedného kontextu, jedného webu. A keďže web je sám o sebe sieťou, bola by veľká škoda nesieťovať, kde sa dá :o.

komunikácia ako celok – počnúc spomínanou štruktúrou obsahu webu, cez štýl komunikácie akou budú informácie zákazníkom podané, zjednodušené postupy a návody, ktoré uľahčia rozhodovanie a nadviazanie kontaktu, spätnú väzbu či následnú e-mailovú komunikáciu, to všetko berieme do úvahy. Komunikovať prostredníctvom firemnej web stránky neznamená len dať na ňu nejaké texty, aby bol priestor medzi obrázkami vyplnený. Vhodná komunikácia je základ úspechu a v dnešnom sofistikovanom elektronickom prostredí to platí viacnásobne.

študujeme – samozrejme toto všetko by sme nemohli robiť bez pravidelného štúdia noviniek, aktualít, zmien, staro-nových techník a učení. Preto čítame, hľadáme, skúšame a tvoríme všetko, čo s copywritingomcontent marketingom súvisí, aby sme vám mohli opäť pravidelne a blogovo prinášať osožné informácie a textovať vaše weby aktuálne použiteľne.

Či sa nám to darí, posúďte sami 😮 .

Autor: tk

Páčil sa vám článok ? Objednajte si s nami konzultácie